Xterna – Asesoria para PYMES en Barcelona

Contacte

+34 934 45 46 47

BOKS INTERNATIONAL ÉS UNA ALIANÇA DE DESPATXOS MULTIDISCIPLINARIS DE SERVEIS PROFESSIONALS AMB PRESÈNCIA A 50 PAÏSOS DIFERENTS DELS 5 CONTINENTS. TOTES I CADASCUNA DE LES FIRMES MEMBRE DE L’ALIANÇA COMPARTEIXEN UNA ÀMPLIA COBERTURA DE SERVEIS PER A L’EMPRESA, AIXÍ COM UNS ESTÀNDARDS DE QUALITAT HOMOGENIS.

Amb l’objectiu d’acompanyar a les empreses nacionals i internacionals en el creixement dels seus negocis de manera controlada, XTERNA ha entrat a formar part de l’Aliança BOKS International.

Des d’aquesta Aliança el nostre despatx pretén impulsar el seu compromís d’oferir serveis a clients amb operativa habitual a Espanya però pretenguin emprendre un procés d’internacionalització o l’hagi realitzat amb anterioritat, facilitant l’accés a un conjunt de serveis professionals de forma integrada i coordinada.

Així mateix, l’Aliança permet reforçar el nostre posicionament aconseguit en els últims anys com “partners” d’aquells grups internacionals que desitgen estendre les seves activitats de negoci a l’estat espanyol, facilitant l’externalització d’aquelles funcions relacionades amb les àrees de comptabilitat, fiscal, laboral i finances, el desenvolupament de les quals resulta necessari per l’èxit del projecte però no fonamental per diferenciar-lo de la competència.
XTERNA és membre independent de BOKS International Limited, una aliança internacional d’assessors financers professionals. XTERNA és una entitat legal separada i independent de BOKS International i de les altres firmes membre de l’aliança BOKS, i és l’únic responsable de la feina que realitza i dels serveis que brinda als seus clients. BOKS International i els altres membres de l’aliança BOKS no són responsables i no tenen responsabilitat pels actes o omissions de XTERNA i XTERNA no té responsabilitat pels actes o omissions d’altres firmes membre.