...
Loading...

Els nostres serveis destacats

Donem servei a empreses tant nacionals com internacionals en matèria fiscal, laboral, contable, financera i mercantil.
COMPTABLE

Estats financers, planificació, reporting, tot amb els més avançats ERP.

ASSESSORIA FISCAL

Planificació fiscal, inspeccions, impostos i gestió tributària. Optimitzem la fiscalitat de la teva empresa.

LABORAL

Nòmines i SS, contractes, prevenció de riscos laborals, selecció de peronal, auditoria laboral i portal de l'empleat.

ASSESSORAMENT TRIBUTARI I COMPLIMENT LEGAL I FISCAL

El compliment de les obligacions mercantils, fiscals, laborals i comptables en temps i forma és un aspecte important per la correcta gestió del negoci. La nostra àmplia experiència en casos davant les diferents administracions nacionals i internacionals ens permet dissenyar solucions ajustades a les seves necessitats fiscals i comptables.

ASSESSORAMENT I ADMINISTRACIÓ LABORAL

El càlcul i confecció de nòmines, la contractació o acomiadament de treballadors, així com la gestió d’incidències laborals, s’han convertit en tasques complexes que acaben consumint una gran quantitat de temps. El nostre equip de graduats socials amb dilatada experiència en empreses de diferents sectors d’activitat ens posiciona per oferir solucions professionals a l’àrea laboral de l’empresa.

MANTENIMENT
COMPTABLE

Disposar dels estats comptables i financers de l’empresa actualitzats permet optimitzar la presa de decisions per al seu negoci, maximitzant la rendibilitat d’aquest. Nosaltres t’ajudem a que pugui mantenir sempre un control total del seu negoci mitjançant la disponibilitat a temps real de la informació comptable rellevant i de la seva correcta interpretació.

EXTERNALITZACIÓ DE PROCESSOS DE NEGOCI

Algunes empreses prefereixen externalitzar aquells projectes puntuals que consumeixen gran quantitat de temps a les seves àrees de recursos humans, administració, comptabilitat i finances. Nosaltres oferim la solució que permetrà centrar-se en aquelles tasques fonamentals del seu negoci, sense que aquestes distorsionin l’estructura organitzativa i les seves funcions habituals.

CONSULTORIA D’OPERACIONS CORPORATIVES

L’experiència demostra que resulta essencial disposar d’assessors especialitzats que permetin abordar en perfectes condicions projectes de creixement o re-organitzatius de l’empresa, sense que això afecti el dia a dia del negoci. A XTERNA li proporcionem els professionals que possibilitaran actuar d’aquesta forma.

PROCESSOS
D’AUDITORIA

Cada vegada més, les empreses decideixen iniciar processos de revisió de comptes o de l’àrea laboral amb l’objectiu de certificar la seva correcta situació davant processos de venta empresarial, o com a primer pas per la millora de la gestió d’aquestes àrees. 

SERVEIS LEGALS

Disposar d’un bon assessorament legal és essencial per maximitzar la rendibilitat del teu negoci i interessos. La nostra col•laboració amb Pierre Abogados ens permet oferir serveis jurídics i de consultoria end-to-end en algunes àrees del dret de l’empresa i de les tecnologies, incloent el dret concursal, mercantil, civil, penal i procesal, a clients nacionals i internacionals de múltiples sectors

PROTECCIÓ DE DADES

El nou Reglament de Protecció de Dades obliga a totes aquelles activitats que tractin dades personals a complir amb una sèrie de requisits, principis, drets i garanties, resultant en la necessitat d’una major responsabilitat i transparència. Des-de XTERNA ens posem a la seva disposició per l’assessorament i posada en pràctica del nou reglament, garantint el correcte compliment i adaptació de manera personalitzada i integrada.

PLANIFICACIÓ FINANCERA

L’experiència demostra que el cost d’oportunitat de no dur a terme una adequada planificació financera es cada vegada més elevat. Es recomana realitzar una planificació financera personal per identificar els objectius personals, prioritzar-los i implementar estratègies combinades per assolir-los. Així doncs, des-de XTERNA i amb la col•laboració BISSAN Value Investing, EAFI, S.L. ajudem a diagnosticar la situació financera, a marcar objectius vitals raonables i a invertir en aquells actius que permetin assolir-los.

SELECCIÓ DE PERSONAL I INFORMES DE REMUNERACIÓ

El capital humà empresarial i la seva adequada motivació i retenció és un aspecte important que pot representar un element diferenciador respecte la competència. No obstant, una correcta selecció de personal requereix de coneixement especialitzat i temps. Des d’XTERNA i amb la col•laboració d’ ICSA Grupo®, oferim un accés a serveis integrals de recursos humans de qualitat, incloent selecció de personal i avaluació de llocs de treball, duts a terme de manera àgil, sense carregar l’estructura actual de l’empresa.